Програма буде спрямована на розвиток демократичної культури в школах та впровадження демократичного, децентралізованого врядування в навчальних закладах за участі учнів, батьків, вчителів, директорів шкіл і регіональних керівників освітою.

Павло Полянський зазначив, що ця програма є однією з пріоритетних в освітній політиці Міністерства освіти і науки. З огляду на окупацію Криму та вторгнення російських військ на сході України, інформація про права людини і демократичні процеси є особливо цінною для кожної школи, регіональних керівників освітою та батьків учнів.

Окрім того, мета програми цілком відповідає нинішньому вектору реформування освіти в Україні: «Зараз наші кроки спрямовані на забезпечення автономії школи та автономії вчителя, і ця політика має також дійти до учня. Тому в нових законах про освіту, над якими зараз спільно працюють міністерство і громадянське суспільство, ми маємо передбачити нову – демократичну модель управління освітою, –  зауважив заступник міністра. – Адже сьогоднішня модель за суттю є тоталітарною: в ній невільні всі – учні, вчителі, директори, керівники освітою. І так більше не може залишатися».

Павло Полянський поінформував міжнародних представників про низку змін, які уже запровадило міністерство з метою децентралізації та дебюрократизації освіти. Зокрема, МОН скоротило зворотну звітність від навчальних закладів у 2,5 разу,  надало школам повну автономію у проведенні державної підсумкової атестації та у формуванні власних планів заходів; учням 11-х класів надано право самостійно обирати третій предмет державної підсумкової атестації. Також важливо, що сьогодні активізуються батьківські та місцеві громади, аби контролювати навчальний процес та впливати на кадрові призначення на місцях.

Заступник міністра зауважив, що відмова від звичної бюрократії й звітно-контрольної функції у регіональних управліннях освітою відбувається вкрай повільно. Водночас особливої уваги сьогодні потребують південні та східні області України (зокрема частина Луганської і Донецької областей, що підконтрольна Україні), оскільки зараз там проживає значна частина внутрішньо-переміщених громадян з тимчасово окупованих територій, яким потрібна всебічна підтримки та активне залучення до освітніх змін в Україні.

Учасники зустрічі погодилися з тим, щоб до семінарів і тренінгів програми «Освіта для демократичного громадянства і прав людини» залучати не лише учнів, батьків, вчителів, директорів шкіл, а й регіональних керівників освітою. Також низка заходів буде проведена у південно-східних областях України. Анна-Перона Фієльштад зазначила: «Головна ідея програми саме в тому і полягає, щоб зібрати дітей, педагогів і керівників з усієї України для діалогу та співпраці. Демократична модель управління освітою працюватиме лише тоді, якщо до її впровадження будуть долучені всі учасники освітнього процесу».

Планується, що програма охоплюватиме 120 шкіл у всіх областях України. Для  учасників навчально-виховного процесу, а також представників громадськості та місцевої влади будуть проведені тренінги і семінари з метою інтеграції принципів демократичного громадянства в навчальний процес та в систему управління освітою. Програмою додатково передбачена підготовка місцевих тренерів і методистів із метою підвищення її результативності.

Довідково:

Європейський Центр ім.Вергеланда (EWC) впроваджує проекти в Україні з 2012 року з метою розвитку демократичного врядування у школі, активізації участі шкільної молоді в житті школи та громади, зміцнення громадянського суспільства. У 2013 році  EWC розпочав одну зі своїх програм в АР Крим,  однак через окупацію півострова її реалізація до 2014 року була призупинена.

Сьогодні ініціатива охоплює 40 шкіл із різних регіонів України; в різних її проектах залучено близько 7 000 учасників. Програми  EWC поєднують тренінги (модель тренінгів передбачає участь вчителів, адміністрації школи, батьків і представників громадськості), дистанційне навчання та супровід шкільних ініціатив до досягнення змін у школі та громаді.