Підписи під Меморандумом поставили голова Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України: ректор НТУУ «КПІ» Михайло Згуровський і президент Спілки наукових та інженерних об’єднань України Микола Кирюхін з українського боку, і Генеральний секретар Федерації європейських інженерних асоціацій (FEANI) Дирк, і президент Європейської мережі з акредитації європейської освіти (ЕNАЕЕ) Бернар Ремо – від європейських організацій.

Цей захід став важливим кроком на шляху європейської інтеграції української технічної освіти.

Слід зазначити, що особливістю професії інженера є те, що рівень фахівця визначається не лише його академічною підготовкою, а й здатністю до творення нового та досвідом роботи за фахом. Цим керуються у своїй діяльності європейські об’єднання інженерів із сертифікації фахівців. Законодавцем у цій справі виступає Федерація європейських інженерних асоціацій (FEANI), що об’єднує приблизно 350 інженерних і наукових асоціацій 32-х європейських країн і майже 4 мільйони професійних інженерів.

У жовтні 2014 року до Федерації європейських інженерних асоціацій долучилася й Україна. Сьогодні FEANI реалізує три напрями з акредитації інженерних спеціальностей та сертифікації професійних інженерів:

– FEANI INDEX, тобто перелік інженерних програм (спеціальностей), які відповідають стандартам освіти; акредитовані, або офіційно визнані на національному рівні; відповідають європейському рівню і визнані на території ЄС;

– Engineering Card («Паспорт» або «Картка» інженера), кожен власник якого вноситься в загальноєвропейський реєстр FEANI, що знаходиться в Брюсселі;

– EUR ING («Європейський інженер») – почесний титул, кандидати на отримання якого повинні мати якісну інженерну освіту, багаторічний досвід інженерних досліджень, аналізу та проектування, а також дотримуватися професійної етики.