Конференція Eurodoc – це унікальний європейський форум для комунікації молодих науковців, для обміну ідеями та досвідом діяльності національних організацій молодих науковців, їхньої співпраці з ключовими стейкхолдерами у системі вищої освіти і науки, формування спільної позиції щодо політики стосовно молодих науковців у Європі.

Україна бере участь у загальноєвропейському русі молодих учених з 2014 року, коли завдяки зусиллям Олександра Березка, доцента “Львівської Політехніки”, в Будапешті Рада молодих учених при Держінформнауки стала 35-м членом Євродоку. У 2015 році в Румунії Раду молодих учених при МОН України представляли секретар Ради Юлія Овчиннікова, доцент Донецького національного університету, голова Ради молодих вчених університету, та Ірина Дегтярьова, докторант Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, заступник голови Ради молодих вчених Дніпропетровської області. Українські делегати презентували доповідь на тему: «Виклики та перспективи для молодих науковців в Україні: пріоритети Ради молодих учених при МОН України» в пленарній секції «Пріоритети національних організацій (приклади окремих країн). Крім цієї сесії, тематика конференції охоплювала такі напрями: «Стратегічне співробітництво з важливими стейкхолдерами (приклади окремих країн)», «Фінансування досліджень: виклики та можливості для молодих науковців та університетів», «Удосконалення гендерної рівності в кар’єрному розвитку молодих науковців», «Молоді науковці в Румунії» та «Євродок: минуле, сьогодення і майбутнє». Під час усіх сесій дискусії точилися навколо зміцнення позиції молодих науковців та їхньої співпраці, майбутнього Євродоку, зокрема було визначено пріоритетні сфери діяльності організації на нову каденцію, крім того, дискутували про кар’єру молодих науковців, їхній офіційний статус (аспірант, докторант – це студент чи професіонал?) у різних країнах, а також перспективи підготовки докторів філософії та удосконалення PhD-програм.

У сесії, присвяченій фінансуванню наукових досліджень, про можливості та схеми фінансування наукових проектів, багатосторонньої дослідницької співпраці ознайомили Томас Йоргенсен (Європейська асоціація університетів, EUA), АнжанаБуков (Німецький фонд досліджень, DFG) та Себастьян Губерт (організація Science Europe).

На пленарних зборах було обрано новий склад президії Eurodoc, нову потужну мультинаціональну  команду. Українські молоді вчені беруть участь у робочій групі з питань наукової кар’єри (Юлія Овчиннікова), з досліджень освітньо-наукової політики (Ірина Дегтярьова), відкритого доступу (Олександр Березко) та мобільності (Олена Гоменюк). Крім цього, Україна увійшла до команди EurodocPolicy Officers.

Пріоритетними стратегічними цілями сьогодні для молодих вчених Європи є такі питання:

1) Досягнення статусу працівника/наукового працівника для аспірантів (зміна ставлення до аспірантів не як до студентів, а як до дослідників, до професіоналів).

2) Підвищення цінності й суспільної важливості наукової діяльності (зокрема, наукового ступеня, дисертації).

3) Зміцнення інституційного потенціалу Євродоку, розроблення медіастратегії.

4) Лобіювання інтересів молодих учених, позиціонування Євродоку як важливого стейкхолдера у Європейському освітньо-науковому просторі.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності на 2015 рік буде проведення за допомогою національних асоціацій масштабного загальноєвропейського дослідження серед молодих учених, що дасть змогу отримати повну картину щодо ситуації та особливостей підготовки наукових кадрів у Європі та розвитку кар’єри. Отримані результати та висновки будуть покладені в основу подальшої діяльності Євродоку на рівні ЄС в аспекті зміцнення позиції та підтримки молодих науковців.

Діяльність України в Євродок є надзвичайно важливою в контексті побудови Європейського простору вищої світи і наукових досліджень, це дасть змогу нашим молодим науковцям, по-перше, бути в епіцентрі європейського інформаційного простору, зокрема у сфері вищої освіти і наукових досліджень, по-друге, представляти та лобіювати інтереси української наукової молоді на рівні Європи, а також сприяє налагодженню тісніших контактів із національними асоціаціями молодих науковців та іншими академічними партнерами різних країн. Спираючись на європейське бачення і підходи до наукової кар’єри та наукової політики, Рада молодих учених при МОН будуватиме та зміцнюватиме свою експертно-дорадчу діяльність для усіх категорій національних стейкхолдерів і працюватиме задля ефективних трансформацій у системі науки та вищої освіти України.