До складу вищеназваного Центру входить чотири лабораторії кафедри прикладної фізики: фізико-технологічна лабораторія, лабораторія магнетизму, лабораторія металографічних досліджень і лабораторія отримання тонких композитних плівок, а також навчально-наукова лабораторія паралельних і розподілених обчислень математичного факультету. Тут працює колектив науковців, очолюваний завідувачем кафедри прикладної фізики, лауреатом державної премії України в галузі науки та техніки, професором Валерієм Міщенком.

До складу науково-дослідної групи фізиків входять талановиті і зацікавлені в розвитку цієї галузі дослідники і викладачі – доцент кафедри прикладної фізики Олександр Багрійчук, інженер І категорії Дар’я Федосенко, завідувач навчальних лабораторій Тетяна Мурашкінцева, аспірант Олександр Меняйло та студенти Олександр Булах і Максим Гвоздецький. У розробці держбюджетних тем також задіяні представники математичного факультету – завідувач кафедри математичного аналізу, доцент Сергій Гребенюк, доцент кафедри математичного моделювання Сергій Чопоров та асистент кафедри математичного аналізу Світлана Полюга під головуванням декана математичного факультету, професора Сергія Гоменюка.

Окрім Запорізького національного університету, до складу Центру входять також два підприємства – ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» ім. О. Г. Івченка» та ПАТ Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузьміна.

Керівник навчально-науково-виробничого центру «Металспецпроект» розповів, що за період, відколи почала діяти структура, його колектив створив новий прилад – диференціальний дилатометр, за допомогою якого здійснюється контроль і регулювання процесів хіміко-термічної обробки деталей для двигунів літака. На балансі лабораторії Центру вже є два такі прилади. Відтак відкривається можливість не лише проводити поточний технологічний контроль процесів, але й розробляти нові технології та створювати нові марки легованих цементованих сталей. Завдяки впровадженню нової технології завод «Дніпроспецсталь» заощадив близько 380 тисяч гривень.

За результатами наукових досліджень представники ЗНУ опублікували 22 статті у фахових виданнях, 2 – у міжнародних, видали монографію, отримали 7 патентів на свої розробки, 4 з яких вже впроваджені у виробництво, виконали держбюджетну науково-дослідну роботу з теми «Розробка математичної моделі розподілу напружень у важконавантажених зубчастих колесах і створення прогресивної технології їхнього виготовлення», працюють над держдоговірною темою, надають консультації підприємствам тощо.

Як зауважує очільник Центру, стимулом для початку такої роботи стала втрата зв’язків із російським авіапромом і необхідність формувати власну українську енергоефективну промисловість. Проте, з огляду на деякі негативні моменти розвитку вітчизняної економіки, для підвищення ефективності діяльності «Металспецпроекту» постало питання створення спільного Південно-східного науково-технічного центру, який залучав би до співпраці підприємства і дослідницькі центри нашого регіону під егідою Національної Академії наук України.

Зважаючи на розширення кордонів співробітництва, представники університетського Центру розробляють подальшу стратегію розвитку прикладного напряму наукової роботи, співробітництва із металургійними підприємствами. Наразі стоїть питання розроблення нової технології обробки матеріалів за допомогою електролітно-плазмової обробки поверхні зубців зубчастих коліс редукторів газотурбінних двигунів. Ця технологія дасть змогу підвищити рівень легування поверхневого шару матеріалу на основі хрому, молібдену тощо і досягти максимальної чистоти його поверхні, а відтак – збільшити зносостійкість деталей двигунів і досягти значної економії коштів на їх виробництво. Спільно з Національною металургійною академією України (м. Дніпропетровськ) запорізькі вчені зараз працюють над розробкою методу одночасної електролітно-плазмової обробки та насичення азотом.

Результати наукових досліджень Центру також впроваджуються в освітній процес, зокрема при підготовці фахівців із авіаційного матеріалознавства. Зокрема, професор Валерій Міщенко викладає курси лекцій із тем: «Авіаційне матеріалознавство», «Системи технологій» та «Механіка нанокомпозитів» студентам фізичного факультету, а доцент Олександр Багрійчук викладає спецкурс «Основи теплофізики», в яких також висвітлюються результати напрацювань Центру «Металспецпроект». Студенти-фізики ЗНУ за цими напрямами виконують лабораторні дослідження, виступають із доповідями на конференціях, зокрема на міжнародних. Талановитим молодим науковцям Максиму Гвоздецькому й Олександру Булаху запропонували після закінчення навчання на факультеті роботу в Навчально-науково-виробничому центрі.

Нещодавно в Придніпровській академії будівництва та архітектури (м. Дніпропетровськ) відбулася міжнародна наукова конференція «Стародубівські читання-2015», присвячена пам’яті академіка НАНУ, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата премії Ради Міністрів СРСР Кирила Стародубова. Участь у ній взяли: професор Валерій Міщенко, доцент Валентин Сніжний, аспіранти Олександр Меняйло та Олександра Гречка. У збірнику конференції були опубліковані статті науковців ЗНУ, зокрема «Управління параметрами дифузійного шару у процесі хіміко-термічної обробки сталі» (роботи також увійдуть до міжнародної наукометричної бази даних Scopus). Публікують свої роботи запорізькі фізики також у міжнародних наукових виданнях – Австралії (Університету Мельбурна (University of Melbourne), ВНЗ США тощо.

Незабаром, 26-28 травня, у Виставковому центрі Запорізької Торгово-промислової палати «Козак-Палац» у рамках ХХIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Машинобудування. Металургія-2015» і XI Міжнародної спеціалізованої виставки «ЛИТВО-2015» відбудеться конференція, у якій візьмуть участь і науковці ЗНУ.