Автор: Скриннікова Оксана Григорівна

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРНІР  

«Моє відображення у дзеркалі природи» 

Анотація:

Екологічний турнір «Моє відображення у дзеркалі природи» – це командне змагання  в умінні вирішувати складні проблеми, наочно представляти і переконливо відстоювати свої рішення перед аудиторією. Всі питання турніру пов’язані з питаннями ЛЮДИНИ, ЗЕМЛІ  і ПРИРОДИ,  несуть міждисциплінарний характер,  вимагають тісної співпраці біолога і математика, фізика і філолога, хіміка і географа. Турнір як форма  інтелектуальної гри – групова форма роботи, яка допомагає активізувати діяльність учнів, формувати комунікативну компетентність, вчить  співробітництву.

За результатам гри визначаються найбільш активні  і компетентні учні.

ЦІЛІ ТУРНІРУ:

 •  активізація пізнавальної діяльності учнів, залучення їх до існуючих глобальних і локальних екологічних проблем;
 •  розвиток цілісного екологічного світогляду учнів на основі міждисциплінарного підходу при розгляді екологічних проблем;
 •  навчання учнів формам і методам науково-дослідної роботи, культурі наукової дискусії, способам представлення отриманих результатів;
 •  розвиток в учнів вміння самостійно аналізувати складні екологічні ситуації, що не мають однозначного рішення;
 •  культивування  в учнів навичок співпраці, колективної творчої роботи, вміння працювати в команді;
 •  співпраця викладачів у пошуку нових підходів для екологічної освіти учнів.

Мета: виховання екологічної культури та екологічної грамотності учнів через організацію ігрової діяльності.

Завдання:

 •  Розвивати пізнавальний інтерес і пізнавальну активність учнів.
 •  Розвивати комунікативні вміння.
 •  Формувати навички роботи в групі.
 •  Підвищити екологічну грамотність учнів.
 •  Формувати особистісне ставлення учнів до екологічних проблем.
 •  Виховати дбайливе, гуманне ставлення до природи.
 •  Прищеплювати навички економного витрачання природних ресурсів.
 •  Розширення кругозору учнів.
 •  Виховувати вміння і навички згуртовано працювати в колективі.

Часові ресурси, необхідні для реалізації гри: тривалість гри становить 40-60 хвилин.

Адресат: гра призначена для учнів 1-3 курсів професійно – технічних навчальних закладів.

Методи: словесні  (розповідь, діалог), наочні  (слайди),  практичні (підбір матеріалу).

Технології: розвиваючі, гуманно – особистісні, інформаційно  – комунікативні.

Форма проведення: інтелектуальна гра.

Унаочнення: презентація Power Point  (Додаток №1), учнівські плакати екологічного змісту, музичний супровід (звуки природи).

Завантажити презентацію

Завантажити матеріал