Організатором конференції виступила кафедра літературної критики Інституту польської філології Люблінського католицького університету імені Яна Павла ІІ. Ідейний натхненник наукового зібрання — професор, доктор ґабілітований Малгожата Цвенк, відома своїм науковими працями з висвітлення літературної спадщини сибірських засланців.

На засіданнях, крім житомирянки Вікторії  Білявської, були присутні літературознавці-дослідники з Польщі, серед яких професор, доктор ґабілітований Марія Ольшевська, доктор Анна Мілевска-Млинік, доктор Ян Тринковський із Варшави, професор, доктор ґабілітований Барбара Єндриховска з Вроцлава, професор, доктор ґабілітований Гражина Легутко з Кельц, професор, доктор ґабілітований Вацлав Пичек, професор, доктор ґабілітований Влодзімєж Торунь, доктор ґабілітований Малгожата Лукашук, магістр Малгожата Врублевська з Любліна і доктор Єжи Боровчик з Познаня.

Метою конференції було обговорення проблеми презентації та репрезентації сибірського простору, дослідження сибірських культурологічних міфів, висвітлення особливості відтворення сибірського простору, емоції засланців, інтимних місць у щоденниках та спогадах, образи та пейзажі Сибіру та їх естетичний вимір. Винятково цінним здобутком симпозіуму стало повернення із небуття імен цілої плеяди видатних польських письменників, громадських діячів та непересічних особистостей, серед яких А. Ват, А. Гіллер, В. Даніловський, Г. Еренберг, Л. Неміровський, Ю. Сабінський, В. Серошевський, Є. Фелінська, С. Центомірський.

Ас. В. Білявська оголосила доповідь «Сибірський простір у „Спогадах із подорожі до Сибіру” Є. Фелінської», над дослідженням мемуаристичної спадщини якої працює вже не один рік під керівництвом проф. д.ф.н Володимира Єршова.

Також хочеться відзначити високий науковий, організаційний і методологічний рівень конференції та від імені кафедри теорії та історії світової літератури, яка вже кілька років співпрацює з кафедрою літературної критики КУЛу, особисто подякувати її завідувачу професору, доктору ґабілітованому М. Цвенк за величезне заангажування в літературознавчі проблеми з надією на продовження плідної співпраці.