Організаторами інтернет-мосту стала кафедра слов’янських та германських мов, а також викладач відділу ArtesLiberales Варшавського університету, доктор Наталія Коциба.

На семінарі студенти та викладачі ЖДУ мали змогу практично ознайомитися з різними мовними корпусами, що становлять невід’ємну частину сучасної лінгвістичної науки та є зручним засобом для досліджень, які передбачають опрацювання великих за обсягом текстових матеріалів. Такі корпуси створені в багатьох європейських країнах, словниковий запас слів деяких із них сягає 30 млн.

Більше того, вже з нового навчального року студенти Інституту філології та журналістики ЖДУ ім. І.Франка зможуть долучитися до опрацювання паралельних корпусів текстів. Це, з одного боку, становитиме реальну наукову співпрацю з Варшавським університетом, а з іншого – дасть змогу молодим філологам застосувати свої мовознавчі знання на практиці – створення корпусів, якими користуватиметься весь світ.