Автор: Дяченко Лариса Олександрівна

Інформаційні технології — вимога сьогодення, що дає змогу створити суспільство, засноване на знаннях. Новітні інформаційні технології стрімко увірвалися в усі сфери нашого життя, стали такою ж реальністю, як телефонний зв’язок чи подорожування літаком. Вони спрощують спілкування та співробітництво. Суспільство, яке дбає про своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості, привнесені новими інформаційними технологіями, та навчитися грамотно застосовувати їх, насамперед в освіті.

Можливості сучасного уроку й системи освіти загалом значно розширюються завдяки використанню мультимедійних, інтерактивних технологій, Інтернету. Сьогодні перед педагогами стоїть важливе завдання — виховати та підготувати молодь, здатну активно включатися в якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, пов’язаний з інформацією. Ні для кого не є новиною, що нині дитина опановує комп’ютер раніше, ніж навчається грамотно писати та читати. Згідно із сучасною концепцією навчання дедалі більша увага приділяється оптимізації та індивідуалізації шкільної освіти.

Визначення стратегічних пріоритетів учителя початкових класів відбувалося у контексті становлення нової освітньої парадигми, що випливає з необхідності реалізації особистісно орієнтованої освіти. Це передбачає широкий пошук нових підходів, педагогічних технологій, адекватних динаміці розвитку суспільства, нових інформаційних технологій, комп’ютерну підтримку викладання предметів, використання освітніх комп’ютерних програм.

Завантажити матеріал