Вступна кампанія до вищих навчальних закладів розпочинається 10 липня.

  1. Відтепер прийом заяв у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти  буде завершений о 18.00 годині 31 липня. Раніше прийом заяв закінчувався о 12.00 годині 01 серпня. Тобто тепер співбесіди та вступні іспити ВНЗ проведуть до 31 липня.
  2. Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань), із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 12.00 години 04 серпня (раніше: не пізніше 12.00 години 02 серпня).  
  3. Вступники, які отримали рекомендації на місця державного замовлення, повинні виконати вимоги до зарахування та подати особисто оригінали необхідних документів до 18.00 години 08 серпня. (Раніше: до 05 серпня)
  4. Вступники, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повинні виконати вимоги до зарахування та подати особисто оригінали необхідних документів не пізніше 15 серпня.
  5. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбувається за державним замовленням не пізніше 12.00 години 10 серпня;
  6. Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) відбувається не пізніше 17 серпня.
  7. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. У разі наявності у вступника особливих умов для зарахування, передбачених законодавством, інформація про наявні пільги додається до тих заяв вступника, на які поширюється зазначена пільга.
  8. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів із конкурсних предметів у вищому навчальному закладі мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами ЗНО, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання; та особи, звільнені з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу. Поза конкурсом, окрім раніше зазначених категорій осіб, зараховуються і особи, яким відповідно до закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” надане таке право.
  9. Змінами до умов прийому на навчання до ВНЗ передбачено, що оригінали документів за участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання(виконання вимог до зарахування).
  10. Приймальна комісія не пізніше 18 години 12 серпня надає рекомендації до зарахування на вакантні місця державного замовлення вступникам за рейтингом із числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які виконали умови до зарахування.