Автор: Альона Михайлівна Куцолапська

Питання інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у дошкільний та загальноосвітній простір є надзвичайно актуальним, особливо  уконтексті тих змін, які на сьогодні відбуваються в освітній галузі. Хочеться зазначити, що в ідеальному випадку буде чітко помітно інклюзію, якщо вона починається з ДНЗ та продовжується у СЗШ, саме тоді буде помітний вагомий результат спільних дій фахівців однієї справи.

Міністерством освіти і  науки України Національною академією педагогічних наук України, місцевими органами виконавчої влади продовжується робота над  виконанням завдань, зазначених у відповідних наказах:

  • наказ Міністерства освіти і науки України № 768 від 14.06.2013 р. «Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів»;
  • наказ Міністерства освіти і науки України № 1034 від 23.07.2013 р. «Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року»;

а також листів:

  • інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 18.05.2012  №119-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»;
  • лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2012 №1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання».

Зокрема в Законі України «Про внесення змін до законодавчих актів України з прийнятим 6 липня  2010 року № 2442-VІ, врегульовано  питання щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах» зазначено, що навчання дітей із складними вадами розвитку та надання реабілітаційни послуг учням інклюзивних класів передбачено функціонування нового типу дошкільного навчального закладу, який повинен курірувати дану дитину у закладі та надавати усі комплексні заняття згідно нозологій дитини (встановлюють ЛКК, ВКК, ПМПК).

Завантажити матеріал