Автор: Караїм Роксолана Орестівна

Сьогодні перед державою особливо гостро постає питання про забезпечення рівних прав і можливостей дітей та молоді з особливими потребами, їх успішної інтеграції в суспільство.

В Україні більшість дітей зазначеної категорії здобувають освіту в спеціальних закладах, які і надалі  залишаються провідною формою навчання. Як відомо, одним із основних завдань соціально-педагогічної діяльності з дітьми з особливими потребами є сприяння  їхньої інтеграції у суспільне життя завдяки професійно-трудовій реабілітації,  яка покликана забезпечити дітям  умови для професійної діяльності відповідно до їхніх можливостей та інтересів.

Робота щодо вдосконалення професійно-трудової підготовки  у спеціальних навчальних закладах здійснюється за такими напрямами:

  • підвищення рівня освіти;
  • підвищення ролі ручної праці як корекційно-виховного й компенсаційного засобу і як засобу до оволодіння виробничою спеціальністю;
  • упровадження нових профілів виробничих кваліфікацій з урахуванням сучасних потреб промислового, сільськогосподарського виробництва та сфери обслуговування,
  • модернізація майстерень,
  • розробка нових методів трудового навчання.

завантажити матеріал