Міністерство освіти і науки України дозволяє здійснити в 2015 році прийом заяв від осіб, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста без дипломів кваліфікованого робітника, за умови подання дипломів до моменту виконання цими абітурієнтами вимог до зарахування.

Проведення вступних випробувань відбуватиметься у встановлені Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України терміни.