Якщо ви хочете купити книгу
Календарно­-тематичне планування..………………………………………………….. 4

Розділ І. Вступ…………………………………………………………………………………………… 8

УРОК 1. Тема. Вступ. Мова — скарбниця духовності народу………………………………………… 9

УРОК 2. Тема. Розвиток мовлення. Повторення вивченого про текст, його структурні особливості,
мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту (практично)…………………………………………………… 13

 

Розділ ІІ. Повторення, узагальнення вивченого.……………………………………………………………….. 18

УРОК 3. Тема. Розділові знаки у вивчених  синтаксичних конструкціях………………………………………… 19

УРОК 4. Тема. Частини мови………………………………………………………………………… 24

УРОК 5. Тема. Розвиток мовлення. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про
публіцистичний стиль. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю мовлення…………………….. 29

УРОК 6. Тема. Вивчені групи орфограм……………………………………………………….. 33

 

Розділ ІІІ. Морфологія. Орфографія. Дієслово……………………………………………………………… 37

УРОК 7. Тема. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль……………………….. 38

УРОК 8. Тема. Розвиток мовлення. Складний план власного висловлення (практично)……………………. 41

УРОК 9. Тема. Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник,
дієприслівник, безособові форми на ­но, ­то  (загальне ознайомлення)…………………………………… 43

УРОК 10. Тема. Неозначена форма (інфінітив) та особові форми…………………………………………….. 46

УРОК 11. Тема. Розвиток мовлення. Різновиди читання: ознайомлювальне, вивчальне, переглядове. Ознайомлювальне читання (практично)…………………………………. 49

УРОК 12. Тема. Доконаний і недоконаний види дієслова………………………………………………………………….. 53

УРОК 13. Тема. Не з дієсловами (повторення)………………………………… 57

УРОК 14. Тема. Контрольний диктант……………………………………………………….. 60

УРОК 15. Тема. Розвиток мовлення. Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості
побудови опису зовнішності людини, опису дій, роздуму дискусійного характеру…………………………………. 61

УРОК 16. Тема. Часи дієслова. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі………………………………………… 64

УРОК 17. Тема. Теперішній час. Вимова дієслів на –­шся, ­-ться. Чергування приголосних
у дієсловах…………………………………………………….. 67

УРОК 18. Тема. Майбутній час………………………………………………………………………. 70

УРОК 19. Тема. Контрольна робота № 1. Тестування………………………………………………….. 73

УРОК 20. Тема. Розвиток мовлення. Докладний усний переказ  розповідного тексту художнього стилю
з елементами опису зовнішності людини…………………………………………………………. 76

УРОК 21. Тема. Дієслова І і ІІ дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу…………………………………………………………….. 78

УРОК 22. Тема. Букви Е, И в особових закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін (повторення)……………………. 82

УРОК 23. Тема. Розвиток мовлення. Контрольний докладний переказ розповідного тексту
з елементами опису зовнішності людини в художньому стилі……………………………………………. 85

УРОК 24. Тема. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)…………………………………………. 87

УРОК 25. Тема. Творення дієслів умовного способу……………………………………….. 90

УРОК 26. Тема. Творення дієслів наказового способу. Буква ь у дієсловах наказового
способу…………………………………………………………………………………………………………………… 93

УРОК 27. Тема. Розвиток мовлення. Твір­о-пис зовнішності  людини в художньому стилі (усно)…………………………………………. 96

УРОК 28. Тема. Культура мовлення й стилістика. Уживання одних способів дієслів чи форм
певного часу замість інших………………………………………………………………………………… 100

УРОК 29. Тема. Безособові дієслова. Способи творення дієслів……………………………………………. 103

УРОК 30. Тема. Контрольна робота «Дієслово як частина мови». Тестування. Контрольне
читання мовчки…………………………………………………………………………………………………… 107

 

Розділ ІV. Дієприкметник……………………………………………………………… 112

УРОК 31. Тема. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення,
морфологічні ознаки, синтаксична роль……………………………………………………………. 113

УРОК 32. Тема. Активні й пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання активних дієприкметників. Правильне використання активних дієприкметників у мовленні…………………………………………………. 116

УРОК 33. Тема. Творення й відмінювання пасивних дієприкметників…………………………………….. 119

УРОК 34. Тема. Правопис голосних і приголосних у суфіксах та закінченнях дієприкметників……………………………………. 122

УРОК 35. Тема. Розвиток мовлення. Твір-­опис зовнішності  людини за картиною в художньому
стилі………………………………………………………….. 126

УРОК 36. Тема. Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки при дієприкметникових зворотах…………………………………………………………………………………………………………… 129

УРОК 37. Тема. Побудова речень із дієприкметниковими зворотами; синоніміка складних і простих речень
із дієприкметниковими  зворотами………………………………………………………………….. 132

УРОК 38. Тема. Н у дієприкметниках та –­нн-­ у прикметниках дієприкметникового походження……………………………………………………………………………………………………… 135

УРОК 39. Тема. Не з дієприкметниками……………………………………………………. 138

УРОК 40. Тема. Безособові дієслівні форми на –­но, -­то………………………………………. 141

УРОК 41. Тема. Контрольна робота з теми «Дієприкметник»……………………………………………144