Якщо ви хочете купити книгу

До читача …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  4

Розділ 1. Теорія та методика організації роботи групи продовженого дня .…………………………..  5

Організація роботи групи продовженого дня ………………………………………………………………………………………….  6

Обладнання для організації різних видів діяльності ……………………………………………………………………………….  7

Режим групи продовженого дня ……………………………………………………………………………………………………………….  8

Організація самопідготовки учнів …………………………………………………………………………………………………………….  10

Планування роботи вихователя ГПД ………………………………………………………………………………………………………  13

Організація роботи методичного об’єднання вихователів ГПД ……………………………………………………………  19

Аналіз роботи груп продовженого дня. Орієнтовний план ……………………………………………………………………  20

 

Розділ 2. Нормативно­правове забезпечення ………………………………………………………………………………  23

Постанова Кабінету Міністрів України від 5.10.2009 № 1121 «Про затвердження
Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» ……………………….  24

Лист МОН України від 18.07.2013 № 1/9-503 «Про використання Інструктивно-методичних
матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу
в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» …………………………………………………  27

Посадова інструкція вихователя ГПД ……………………………………………………………………………………………………..  33

 

Розділ 3. Планування виховної роботи ………………………………………………………………………………………….  35

Планування виховної роботи за основними орієнтирами виховання …………………………………………………..  36

Ціннісне ставлення особистості до природи ……………………………………………………………………………………….  40

План виховної роботи у 1-му класі ………………………………………………………………………………………………………….  40

План виховної роботи у 2-му класі ………………………………………………………………………………………………………….  43

План виховної роботи у 3-му класі ………………………………………………………………………………………………………….  46

План виховної роботи у 4-му класі ………………………………………………………………………………………………………….  49

Ціннісне ставлення особистості до праці …………………………………………………………………………………………….  52

План виховної роботи у 1-му класі ………………………………………………………………………………………………………….  52

План виховної роботи у 2-му класі ………………………………………………………………………………………………………….  58

План виховної роботи у 3-му класі ………………………………………………………………………………………………………….  61

План виховної роботи у 4-му класі ………………………………………………………………………………………………………….  64

 

Розділ 4. Виховні заходи ………………………………………………………………………………………………………………….  67

Виховні заходи за лінією «Ціннісне ставлення особистості до природи» …………………………………………….  68

Виховні заходи за лінією «Ціннісне ставлення особистості до праці» ………………………………………………….  91