СПЕЦВИПУСК: Науково-методичний супровід навчально-виховного процесу в ПНЗ.