Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти важливе значення має формування якісної оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема функціонування повноцінних загальноосвітніх навчальних закладів, у яких створено сприятливі умови для надання якісної освіти, організації ефективного навчально-виховного процесу, оптимальна наповнюваність класів, що не впливає на фінансові перевитрати, функціонування різних типів ЗНЗ із різнопрофільним навчанням, що дає можливість вибирати профіль відповідно до здібностей учнів.

Починаючи з 2013–2014  н.р. спостерігається позитивна тенденція у чисельності учнів. У 2013 році до першого класу ЗНЗ зараховано 26,4 тис. учнів, що на 0,8 тис. учнів більше, ніж у 2012–2013 н. р., у 2014-2015 н.р. до першого класу зараховано 27,2 тис.учнів, що також на 0,8 тис. перевищує показники торішнього року. У 2014-2015 н.р. загальна чисельність учнів більша від попереднього року на 2 тис.

Тенденція до збільшення чисельності учнів залишиться і в цьому навчальному році. За попередніми даними районних (міських) відділів освіти, до першого класу цьогоріч прийде 29 033 дитини, що на 1867 осіб більше від попереднього року.

На збільшення чисельності учнів вплинули не тільки позитивна демографічна ситуація області, але і приїзд населення із східних областей України.

Загальна чисельність учнів у 2015-2016 навчальному році, за попередніми оперативними даними органів управління освіти, збільшиться на 6 796 осіб.

Збільшення чисельності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах сприяє відкриттю нових класів. У 2015-2016 навчальному році передбачено відкрити нових 236 класів.

Однак, попри позитивну демографічну ситуацію, проблемою системи загальної освіти області є значна кількість малокомплектних шкіл у сільській місцевості. У 2014–2015  н. р. в області функціонувало 78 ЗНЗ І ст. з числом учнів до 10-ти (33 % від загальної кількості ЗНЗ І ст. у сільській місцевості). Серед загальноосвітніх навчальних закладів І–ІІ ступенів – 117 (22 % від загальної кількості шкіл І–ІІ ступенів у сільській місцевості) шкіл із малою наповнюваністю (до 40 учнів). До 100 учнів минулого навчального року навчалося у 56 ЗНЗ І–ІІІ ступенів.

Малокомплектні навчальні заклади здебільшого не надають якісної освіти через відсутність сучасної технічно-матеріальної бази, кадрове забезпечення.

Поліпшенню якості навчального середовища сприятиме формування якісної ефективної мережі навчальних закладів, що задовольнятимуть потреби учнів та їхніх батьків.