Автор: Нарихнюк Наталія Юріївна

Тема. Логарифми та їх властивості.

Мета:
– навчальна: сформувати поняття логарифма числа; домогтися засвоєння властивостей логарифмів; сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання означення та властивостей логарифмів;
– розвивальна: удосконалювати навички застосовування властивостей логарифмів під час розв’язування рівнянь, розвивати розумові здібності, навики самостійного мислення, пам’ять, увагу;
– виховна: формувати працьовитість, бажання отримати якісні, глибокі знання, виховувати культуру математичних записів та інтерес до вивчення предмету.

Учні повинні: знати означення та основні властивості логарифмів; вміти логарифмувати та потенціювати вирази; вміти свідомо застосовувати логарифми до розв’язування вправ.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність: комп’ютер, мультимедійний проектор, підручник для 10 кл. «Алгебра та початки аналізу»/М.І.Шкіль, З.І.Слєпкань, О.С.Дубинчук, картки із завданнями, таблиці.
Форми роботи: індивідуальна, колективна, самостійна; контрольний диктант з самоперевіркою.

Завантажити матеріал