Відповідно до пункту 6.2 Типових правил прийому до професійно-технічних
навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки
від 14.05.2013 №499, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.05.2013
№ 823/23355, в разі невиконання державного замовлення на прийом з окремих
професій (спеціальностей) професійно-технічний навчальний заклад може
проводити додатковий прийом у межах ліцензованого обсягу.

Для відповідного коригування обсягів державного замовлення на підготовку
робітничих кадрів та молодших спеціалістів просимо надати до 6 жовтня 2015 року
пропозиції щодо змін до обсягів державного замовлення на професійну підготовку
робітничих кадрів та молодших спеціалістів на 2015 рік за напрямами економічної
діяльності та спеціальностями, а також у розрізі навчальних закладів (додаток).
Після уточнення та вивчення пропозицій, питання коригування обсягів
державного замовлення будуть винесені на розгляд засідання конкурсної комісії
Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення
на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних і робітничих кадрів,
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів.