Автор: Бобровський Марко Володимирович

Світова та регіональна економіки є динамічними системами. Більше того, життя не стоїть на місці, економіка розвивається, змінюються моделі економічної системи. Будь-яке підприємство створюється з метою максимізувати свій прибуток. Максимізація прибутку може бути досягнута за допомогою врахування багатьох чинників. І одним з таких чинників є чинник територіальний – це так званий чинник розміщення. Чинник розміщення враховує наявність та рівень економічних ресурсів на даній території. Дозволимо собі нагадати ці економічні ресурси – це природні, територіальні, людські ресурси, інвестиційні, інформаційні та інфраструктурні. В залежності від спрямування діяльності підприємства воно орієнтується на рівень розвитку тих чи інших економічних ресурсів. Таким чином і виникають чинники розміщення. Термін «чинник розміщення» був зрозумілий і чіткий в умовах командно-адміністративної економіки, тому що логіку розміщення підприємства вирішував уряд і вона практично не змінювалась.