Загалом перелік отриманої техніки налічує 18 позицій. Отримане обладнання дасть змогу  створити та забезпечити роботу Компетентнісного центру інклюзивної освіти Бердянського державного педагогічного університету; розробити та апробувати в умовах БДПУ та вишів різних регіонів України навчальні модулі на задану тематику на ОКР бакалавр, магістр та в системі підвищення кваліфікації педагогів й освітніх менеджерів.

Завдяки злагодженій праці колективу БДПУ вдалося отримати обладнання першими серед трьох українських закладів-учасників проекту.

Нагадаємо, що Бердянський державний педагогічний університет уперше за історію свого існування став членом міжнародного консорціуму з виконання TEMPUS-проектів. Проект розрахований на три роки. Мета – створення багаторівневої системи підготовки й підвищення кваліфікації педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями. Гетерогенність у науці традиційно розуміється як розбіжності, що існують між людьми щодо статі, віку, етнічної приналежності, релігії, здоров’я або інвалідності, специфічних ознак особистості.

Серед учасників – провідні виші країн Західної та Східної Європи: Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Австрія, Італії, України, Російської Федерації, Білоруської Республіки, Фінляндії. До проектної команди ввійшли бердянські науковці: доцент Ольга Гуренко (координатор), професор Ігор Лиман, доктор педагогічних наук Вікторія Загороднова, доценти Лариса Казанцева та Наталя Захарова.