Автор: Богомолова Галина Йосифівна

Тема заходу:Конкурс«Ресторанний турнір»

Мета заходу: розвивати логічне мислення, творчість, працьовитість, впевненість у власних силах; вдосконалюватиуміння творчо працювати в команді: спостерігати, аналізувати, порівнювати, узагальнювати різніфакти; виховувати інтерес та  почуття  поваги до обраної професії , довести , що професія офіціанта – це постійний пошук,  нескінченнатворчість та винахідливість.

Методична мета: активізація розумової та професійної  діяльності учнів призастосуванні інформаційних технологій на позаурочних заходах; створення конкурсних завдань таким чином, щоб учні намагалися вирішувати їх самостійно, що сприяє максимальній активності учнів при проведенні заходу.

Форма проведення заходу: конкурс

Методичне,дидактичне та технічне забезпечення:відео проектор, ноутбук, білий екран, дві презентації, ілюстрації та муляжі страв, дві таці з наповненими  келихами.

Міжпредметні зв’язки:організація обслуговування; кулінарна характеристика страв; товарознавство продовольчих товарів; англійська мова за професійним спрямуванням;професійна етика та психологія;виробниче навчання.

Завантажити матеріал
Завантажити матеріал
Завантажити першу презентацію
Завантажити другу презентацію