Дорожня карта — результат напрацювань невеликої експертної групи та дискусій із ширшим експертним загалом. Це — матриця освітніх реформ, що доводить до певного рівня деталізації заходи, необхідні для запровадження реформ, встановлює певні часові рамки, але водночас залишає простір для постійного доопрацювання, кореляції та доповнень. Кожен пункт дорожньої карти потребує детальнішої експертної та громадської дискусії, ретельних розрахунків, оцінки ризиків, залучення ширшого кола профільних спеціалістів, з’ясування громадської думки.

Дорожня карта складається з 4 розділів:

• Структура освіти (провідні експерти О. Шаров, В. Бєлий).
• Зміст освіти (провідний експерт С. Клепко).
• Кадри, професійний розвиток, умови праці (провідний експерт Р. Шиян).
• Управління і фінансування (провідний експерт Л. Паращенко).

Проект розміщений на офіційному веб-сайті МОН у розділі «Громадське обговорення».

Пропозиції просимо надсилати на електронну пошту: zaplotynska@gmail.com.