Також затверджено Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році. Наразі ці документи подані на реєстрацію до Міністерства юстиції України, тому їх оприлюднення не має офіційного характеру. Після реєстрації вони будуть офіційно оприлюднені та набудуть чинності у встановленому порядку.

Звертаємо увагу  на особливості Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році.

  • Уперше Умови 2016 охоплюють ступені молодшого бакалавра та доктора філософії, востаннє передбачено набір на освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти молодшого спеціаліста та спеціаліста.
  • Набір студентів до ВНЗ на всі ступені (молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії) та освітньо-кваліфікаційні рівні (молодший спеціаліст, спеціаліст) буде здійснюватись за новим єдиним Переліком галузей і спеціальностей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
  • Закон «Про вищу освіту» передбачає деякі зміни моделі держзамовлення (в межах молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та спеціаліста медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти). Згідно з ними МОН визначає загальну кількість бюджетних місць за спеціальностями та спеціалізаціями окремих спеціальностей (наприклад, предметними вчительськими спеціалізаціями спеціальності Середня освіта). Вищі навчальні заклади встановлюють мінімальні та максимальні обсяги вступників, які вони можуть і готові прийняти на умовах держзамовлення з урахуванням Умов 2016. Вступники визначають власні пріоритети у виборі ВНЗ. ЄДЕБО здійснює розподіл вступників по ВНЗ з урахуванням пріоритетів як і у 2015 році.
  • Тільки в електронній формі подають заяви вступники на молодшого бакалавра, бакалавра, магістра і спеціаліста медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти (крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом). Вони можуть подати до 15 заяв на 5 спеціальностей, на яких передбачено прийом за державні кошти, та визначити їх пріоритетність. Подання заяв в електронній формі на освітні програми, на яких не передбачається прийом за державні кошти, не обмежується.

Змінюється розклад вступної кампанії. Зокрема на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти:

  • початок прийому заяв та документів – 11 липня;
  • завершення прийому заяв і документів від осіб, які проходять співбесіди, іспити, творчі конкурси – 20 липня, їх проведення – 21 – 27 липня;
  • завершення прийому заяв і документів від осіб, які вступають на основі ЗНО – 27 липня;
  • оголошення рекомендацій на місця держзамовлення – 1 серпня.

У межах кожного рейтингового списку вступників за кожною спеціальністю (освітньою програмою, напрямом підготовки) рішенням Кабінету Міністрів України може визначатися гарантований обсяг (до 5 %) місць державного замовлення для пільгових категорій вступників, визначених законом.

Після офіційного оприлюднення Умов 2016 буде проведено публічний захід для представників медіа та відповідні наради з працівниками приймальних комісій вищих навчальних закладів.

Нагадаємо, що наказом Міністерства освіти і науки від 15 жовтня 2015 року № 1085 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016році» затверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2016 році.

Наразі зазначений наказ направлений до Міністерства юстиції для державної реєстрації.