Автор: Капура Тетяна Василівна

Нині відбувається зміна освітньої піраміди, підготовлена психологічно тими змінами, які спостерігаються в суспільстві, економіці, соціальних стосунках. Знадобилася “людина, що розвивається”, яка бере на себе відповідальність, рефлектує, уміє самостійно вступати в комунікації, формулювати цілі, прогнозувати результати.

Мабуть, саме професійна освіта виявилася найбільш підготовленою до діяльності в нових умовах, оскільки в ній об’єктивно існує потужне ядро позитивної дії на особу з метою його розвитку. Це ядро – професійне навчання, тому що, по-перше, праця сама по собі чинить культурно-формувальну дію на молоду людину, особливо якщо це праця правильно організована і приносить громадську користь. По-друге, це можливість переконатися у своїй значущості: “Я умію”. По-третє, це привід переконатися негайно, тут і тепер в необхідності знань і умінь, придбаних під час вивчення усіх дисциплін учбового плану.

Завантажити матеріал

Завантажити презентацію

Завантажити додаток