Автори: Сорока Вікторія Григорівна, Потєхіна Наталія Олексіївна, Максименко Ірина Олексіївна, Білоусова Марина Володимирівна

Засідання педагогічної ради

Тема «Впровадження виробничих інновацій у навчальний процес».

Ми знайомимо шановних колег з виробничими інноваціями в сфері ресторанного сервісу за формою проведення засідання  педагогічної ради: СИНТЕЗ ІДЕЙ.

 Си́нтез — процес з’єднання або об’єднання раніше розрізнених речей або понять в ціле або набір. За пірамідою рівня поетапного засвоєння знань  синтез займає високий рівень та характеризується  умінням створити ціле з різних частин, вище тільки творчість, завдяки якої створюються нові продукти та генеруються нові ідеї.

Завантажити матеріал
Завантажити додаток
Завантажити додаток