Автор: Попова Галина Костянтинівна

Відомо, що в природних умовах у тваринному світі бороть­ба за існування нерозривно по­в’язана з рухом, тобто здатність до руху є природно зумовленою необ­хідністю. У пошуках найсприятли­віших умов свого існування (місця поширення), їжі, порятунку від хи­жаків тварини постійно рухають­ся долаючи значні відстані і «вста­новлюючи» рекорди швидкості.

Наші далекі предки в боротьбі за життя також перебували у постій­ному русі, їх годували ноги і руки. Людина виконувала значну м’язо­ву роботу, щоб здобути собі «хліб насущний». За тисячі років біоло­гічна природа людини майже не змінилася, а умови життя зміни­лися колосально.

Завантажити матеріал