Автор: Скалецька Людмила Андріївна

 

Тема:  РОЗВ’ЯЗУВАННЯ  ЗАДАЧІ  РІЗНИМИ  СПОСОБАМИ

Мета:

  • формувати вміння спостерігати, помічати закономірності, узагальнювати;
  • навчити використовувати набуті знання до розв’язування задач ;
  • розвивати мислення, математичну мову та здібності учнів;
  • виробляти в учнів точність, стислість, ясність словесного вираження думки;
  • прищеплювати смак до дослідження і пошуку закономірностей;
  • узагальнити та систематизувати знань учнів за курс планіметрії;
  • виховувати інтерес до вивчення математики, відповідальність за доручену справу, ініціативу.

Завдання: пошук  способів  розв’язування  задачі.

Засоби навчання: таблиці, опорні схеми, макети трикутників.

Обладнання: мультимедійне обладнання, презентація, Публікація. pub.

Написи:

  • Найкращий спосіб вивчити що-небудь – це відкрити самому.

Д. Пойа

  • Не достатньо знати, необхідно також застосовувати.

Анатоль Франс

  • Хоч би як добре працювала машина, вона зможе розв’язувати всі задачі, що ставляться перед нею, але сама жодної задачі не придумає.

А. Ейнштейн

Завантажити матеріал
Завантажити презентацію