Автор: Стецюк Світлана Андріївна

Анотація. У статті розкрито роль та значення краєзнавства у навчально-виховній роботі ПТНЗ, висвітлено його роль у вихованні молодого покоління на традиціях та історії рідного краю, проаналізовано основні види краєзнавчої діяльності.

Ключові слова:  краєзнавство, патріотичне виховання, краєзнавча робота, краєзнавчий музей, екскурсія.

Постановка проблеми. Сучасний  етап  розвитку незалежної  української  держави  ставить  на  порядок денний надзвичайно важливе й невідкладне завдання – виховання справжнього громадянина й патріота рідної землі. Тільки люди, віддані українській національній ідеї, здатні відстояти незалежність  і  соборність  України,  вивести  її  з  соціально-економічних  труднощів, політичних колізій на шлях прогресу й процвітання. Сьогодні необхідні висока патріотична самосвідомість і міцна громадянська позиція кожного члена українського суспільства. Все актуальнішим стає залучення учнівської та студентської молоді до набутків краєзнавства, вивчення  його  історії,  теорії  та  методики.  Цей  процес багатогранний, складний, оскільки як навчальний предмет краєзнавство ще не сформувалось.

Мета даної статті – розглянути окремі аспекти краєзнавчої роботи в ПТНЗ.

Завантажити матеріал