Як зазначається в Указі, Порошенко ухвалив таке рішення, «враховуючи роль англійської мови як мови міжнародного спілкування, з метою сприяння її вивченню для розширення доступу громадян до світових економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, які відкриває знання та використання англійської мови, забезпечення інтеграції України до європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору».

Уряду доручено розробити комплекс заходів на 2016 та наступні роки, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови. Зокрема, необхідно передбачити організацію на базі вишів курсів із вивчення англійської мови, розширити викладання у вишах дисциплін англійською мовою, збільшити мережі гуртків у позашкільних навчальних закладах.

Крім того, має бути забезпечене проведення фахових конкурсів, олімпіад та інших змагань з англійської мови, розвиток взаємного обміну учнями та студентами між навчальними закладами України та інших держав.

Йдеться й про розширення мережі літніх мовних таборів з метою вивчення іноземних мов в Україні, розвиток міжнародного співробітництва щодо залучення до викладання англійської мови іноземних фахівців – носіїв мови, спрощення порядку в’їзду в Україну та перебування таких фахівців.

Уряд також має передбачити вдосконалення законодавства у сфері освіти і науки щодо визначення переліку педагогічних, наукових та науково-педагогічних посад в установах, які вимагають володіння англійською мовою, а також запровадити поетапну сертифікацію вчителів іноземних мов відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти з метою визначення їхнього рівня володіння мовою та відповідної диференціації оплати праці.

Планується також запровадження освітніх теле- та радіопрограм із вивчення англійської мови для різних категорій населення, поширення практики демонстрування фільмів англійською із субтитруванням державною мовою.

Згідно з Указом, має бути проведене оцінювання рівня володіння державними службовцями англійською мовою та організовані мовні курси для її вивчення.