Під час засідання Сергій Квіт наголосив на важливості вирішення питань із допомоги міністерства в отриманні ними освітніх послуг учасникам антитерористичної операції. «Учасники АТО є тією категорією, яку ми обов’язково маємо підтримати», – наголосив міністр.

Конкурсна комісія ухвалила рішення, відповідно до яких, за поданням вищих навчальних закладів, внесено зміни до обсягів державного замовлення  щодо переведення учасників АТО, їхніх дітей, внутрішньо переміщених осіб, а також у професійно-технічних навчальних закладах, на бюджетну форму навчання.

За результатами засідання Конкурсна комісія МОН затвердила зміни до розподілу обсягу державного замовлення в 2015 році на підготовку фахівців із вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра у ВНЗ, підпорядкованих Міністерству.

Також ухвалено рішення про зміни до розподілу обсягу державного замовлення у 2015 році на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів, до розподілу обсягу квот цільового прийому іноземних громадян, до обсягу державного замовлення у 2015 році на підготовку робітничих кадрів і молодших спеціалістів у професійно-технічних навчальних закладах, підпорядкованих МОН.