Автор: Абашник Людмила Андріївна

У сучасних умовах стрімкого розвитку науки й техніки, швидкого накопичення та поновлення інформації неможливо навчити людину на все життя. Важливо розбудити в неї зацікавленість у набутті знань, навчити її вчитися. Одне з пріоритетних завдань сучасної освіти – це розвиток в учня самостійності, саморозвитку, самовиховання, самоосвіти.

Важливим засобом активізації учнів у процесі навчання є правильно організована самостійна робота на уроці. Саме правильна її організація сприяє розвитку творчих здібностей учнів, розширює їх світогляд, розвиває мислення, виробляє працьовитість.

Під час виконання самостійної роботи учнями на уроках керівна роль викладача не тільки не знижується, а, навпаки, підвищується. Він повинен постійно стежити за роботою учнів, направляти їх, попереджати неправильні дії, показувати прийоми скорішого виконання завдання, давати додаткові пояснення та вказівки, привчати учнів до самоконтролю.

Завантажити матеріал