Автор: Насєдкіна Наталія Анатоліївна

Тестова форма контролю й оцінювання діяльності учнів має діагностичну, навчальну, виховну і розвивальну функції.

За допомогою комп’ютера зручно проводити тематичне та поточне тестування зокрема з геометрії, використовуючи, наприклад, програму Test-W.

Пропоную тестові завдання з геометрії у десятому та одинадцятому класах, за рівнем стандарту. Мета цих тестів – перевірити рівень засвоєння учнями відповідних тем, а саме:

10 клас:

  • Аксіоми стереометрії.
  • Паралельність площин.
  • Перпендикулярність прямої та площини.
  • Перпендикулярність площин.

11 клас:

  • Координати і вектори у просторі.
  • Многогранники.
  • Тіла обертання.

Тестування доцільно проводити або відразу після вивчення теми, під час тематичного оцінювання, або під час фронтального повторення матеріалу з метою діагностики теоретичних знань з теми.

Завантажити матеріал