Автор: Мантула Анатолій Іванович

Наш час визначають як час екологічних криз, можливість подолання яких значною мірою пов’язують із екологічною освітою, під якою розуміють систему цілеспрямованих організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на формування екологічної свідомості, глибокого розуміння зв’язків людини з природою, відчуття залежності людського буття від екологічних процесів, що в ній відбуваються [5, с. 52].

Завантажити матеріал