Автор: Дроздюк Юлія Борисівна

Ziele:  активізувати вживання лексичного матеріалу з теми;

вчити учнів висловлюватися з опорою на запитання;

удосконалювати навички читання;

тренувати учнів в аудіюванні;

розвивати навички діалогічного та монологічного мовлення;

розвивати фонематичний слух, пам’ять, мислення, увагу;

виховувати бережливе ставлення до природи, потребу в її захисті;

 

Lehr und Hilfsmittel: Lehrbuch, Arbeitsheft, CD, Multimediabildschirm

Завантажити матеріал