Автор: Лемешко Олександр Йосипович

Упровадження в освітній процес нових форм і методів навчання призводить до неадекватного збільшення навантаження на дітей, перевтоми та розвитку патологічних станів. Брак рухів у житті школярів, недостатній розвиток рухових функцій негативно позначаються на фізичному стані. Працюючи у школі понад 25 років, я спостерігаю різке погіршення стану здоров’я дітей: 80% першокласників мають порушення здоров’я, значна кількість випускників шкіл обмежена у виборі професії через медичні показники. Індивідуалізація і диференціація навчально-виховного процесу є пріоритетними складовими особистісно орієнтованої моделі освіти. Учні суттєво різняться за багатьма показниками: станом здоров’я, рівнем фізичного розвитку, рівнем сформованості та функціонування органів і систем організму.

Завантажити матеріал