Автор: Лях Олександр Петрович

Тема:

ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЛЮДИНИ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК

Мета:

  • дати учням поняття казки як фольклорного жанру, розглянути будову та різновиди казок, розкрити національний колорит української казки; допомогти учням усвідомити народне уявлення про добро і зло, смішне і страшне, красиве і потворне, зосередити увагу дітей на моральних акцентах казок: боротьбі добра і зла, красивого і потворного;
  • формувати навички виразного читання казок, знаходження і виділення в текстах тих чи інших уривків, коментування їх; розвивати дослідницькі й аналітичні здібності учнів;
  • виховувати людину-гуманіста, бажання творити добро; любов та повагу до рідної мови та літератури.

Обладнання:

  • виставка збірок українських народних казок;
  • ілюстрації до казок;
  • виставка учнівських малюнків;
  • Конституція України;
  • Конвенція про права дитини;
  • комп’ютер;
  • мультимедійний проектор.

Тип уроку: урок – дослідження з використанням мультимедіа; засвоєння та усвідомлення нового матеріалу.

Форми роботи: бесіда; конспектування почутого; демонстрація відеофрагментів з українських народних казок; робота в групах.

Міжпредметні зв’язки: образотворче мистецтво, правознавство.

Завантажити матеріал
Завантажити додаток