Ця база на сьогодні є авторитетним інструментом, що дає змогу здійснювати оцінку якості та впливу наукових видань. Станом на кінець 2015 року «Index Copernicus» нараховує понад 13 тисяч наукових журналів. Примітно, що з 11 українських періодичних видань з історичних наук, індексованих у базі, запорізький часопис посів 3 місце за рейтингом.

Збірник «Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету» видається з 1993 р. і на сьогодні є знаним часописом всеукраїнського та міжнародного рівня. Фаховий збірник охоплює широке коло проблем історії України і зарубіжних країн, міжнародних відносин, археології, джерелознавства, історіографії, теорії і методології історичної науки. Формуванню іміджу видання сприяв науковий авторитет головного редактора професора Федора Турченка.
Збірник нині активно інтегрується до світових стандартів періодичних наукових видань, включений до міжнародних баз РИНЦ, Ulrich’s Periodicals Directory.
За словами відповідального редактора збірника доцента Юрія Каганова, редколегія значну увагу приділяє якості наукових статей, здійснює рецензування всіх надісланих матеріалів, залучаючи до цієї роботи й зарубіжних колег, розширює географію авторів.

Видання, що виходить у друкованому варіанті, доступне в електронному вигляді на сайті збірника. Сайт містить оцифрований архів випусків із 1993 року. «Брендом» збірника є художнє оформлення обкладинок, кожна з яких має свою ідею та філософію.
У нинішніх умовах присутності в українському науковому просторі значної кількості періодичних видань низької якості важливим є дотримання основних міжнародних видавничих стандартів: редакційної політики рецензування статей, вільного доступу, англомовної бібліографічної інформації та наявності статей іноземними мовами, міжнародного складу редакційної колегії, регулярності та вчасності виходу, належної експертної оцінки, ІSSN-ідентифікатора.

Відповідність цим критеріям забезпечить у найближчій перспективі інтеграцію інших періодичних видань Запорізького національного університету до міжнародних наукометричних баз даних.