Автор: Чумаченко Світлана Анатоліївна

Тема уроку: Підготовка напівавтоматичного зварювального обладнання до роботи

Мета:

навчальна: навчити учнів здійснювати підготовку напівавтоматів до роботи; формувати професійні уміння при підготовці напівавтоматичного зварювального обладнання до роботи; розширювати професійне уявлення учнів про зварювання на сучасному обладнанні.

розвивальна: розвивати мисленнєву діяльність учнів, вміння чітко викладати свої думки з приводу роботи, яку вони виконують; прищеплювати навички колективної, групової і самостійної роботи; розвивати вміння застосовувати набуті знання у вирішенні нових пізнавальних та практичних завдань.

виховна: виховувати в учнів свідому потребу в праці, відповідальність за власне та оточуючих здоров’я і життя під час роботи, ініціативу та самостійність у трудовій діяльності; прищеплювати бажання раціоналізувати технологічний процес, виховувати розуміння значення мобільності професійних знань.

Тип уроку: формування первинних умінь

Вид уроку: вправи

Матеріально–технічне забезпечення – обладнання та пристосування:

Пластини із низьковуглецевої сталі 3мм; обладнання для напівавтоматичного зварювання:напівавтомат «Кайзер» MAG 190, обміднений зварювальний дріт Зв 08, балон з вуглекислим газом, вуглекислотний редуктор, захисний щиток, сталева щітка.

Міжпредметні зв’язки: обладнання та технології автоматичного та напівавтоматичного зварювання, матеріалознавство, охорона праці.

Методи навчання: пояснювально-ілюстративні.

Форма організації навчальної діяльності учнів: групова

Перелік навчально-виробничих робіт:

– Підключення джерел живлення до роботи;

– Підготовка і підключення напівавтоматичного зварювального обладнання для зварювання;

– Керування напівавтоматичним зварювальним обладнанням.

Література: І.В.Гуменюк, І.Ф.Іваськів, О.В.Гуменюк «Технологія електродугового зварювання»

Завантажити матеріал