Автор: Острик Галина Григорівна

Програма з фізики і побутової хімії для розумово-відсталих дітей спрямована на посилення корекційно-виховного впливу на учнів, на поліпшення їхньої соціально-трудової адаптації та готовності до самостійного життя. Вивчення елементів фізики і побутової хімії дає змогу уточнити і розширити уявлення дітей про навколишній світ і про ті зміни, які відбуваються в ньому в результаті тих чи інших внутрішніх процесів і зовнішніх причин. Цей навчальний предмет має великі можливості для формування світогляду, розвитку пізнавальної діяльності учнів, збагачення чуттєвого досвіду, а також корекції психіки розумово відсталих учнів. В процесі навчання потрібно привчати спостерігати явища, помічати характерні, суттєво важливі закономірності та властивості предметів, виявляти причинні зв’язки між ними, вчити пізнавати дію законів природи в найпростіших технічних процесах і враховувати їх в своїй практичній діяльності. Вивчення даного предмета розпочинається з 7 класу темою «Що вивчає фізика?» Запропонований мною урок це наступний урок, який має дати і пояснити основні фізичні поняття та терміни.  Цей урок особливо важливий тим , що починає формувати в учнів картину світу і місце людини в ньому, поняття причинно-наслідкових звязків. Починаючи говорити про фізичні тіла, речовини, процеси, варто наголосити, що це фізичні терміни, які дозволяють пояснювати певні поняття в залежності від потреб пізнання людиною того чи іншого явища.

Завантажити матеріал