Автор: Анопрієнко Лідія Михайлівна

Тема: Ембріональний розвиток. Функції плаценти.

 

     Мета:   Ознайомити учнів з процесом запліднення, розвитком зародка і плода. З’ясувати вплив чинників середовища на розвиток плода. Пояснити, що таке плацента, дати уявлення про вагітність і пологи. Акцентувати увагу на значення ендокринної системи в регуляції вагітності. Розглянути питання гігієни та поведінки  вагітної жінки.

Розвивати творче мислення, уміння використовувати набуті знання про плацентарних ссавців з курсу біології тварин, вплив шкідливих звичок на організм людини з курсу основ здоров’я. Розвивати пам’ять, логічне мислення. Підтримувати активність учнів, використовуючи  індивідуальний підхід.

Виховувати прагнення піклуватися про репродуктивне здоров’я підростаючого покоління як стан повного фізичного, психічного і соціального добробуту людини. Підвищувати рівень сексуальної культури молоді шляхом поповнення знань з питань планування сім’ї, статевого виховання та формування відповідальної статевої поведінки.

Тип уроку: урок вивчення та засвоєння нових знань.

Методи та методичні прийоми: словесні (розповідь, пояснення, бесіда, робота з підручником), наочні (ілюстрування, демонстрування), практичні (графічні).

Міжпредметні зв’язки: біологія тварин, основи здоров’я, фізичне виховання.

Обладнання та матеріали: ребус, малюнки «Запліднення і розвиток організму людини», «Будова плаценти», «Однояйцеві та різнояйцеві близнята», «Імплантація та ранні етапи розвитку», «Ріст плода», «Триместри вагітності», мелодія Чайковського «Анданте кантабіле», схема «Функції плаценти», підручник, робочі зошити, роздатковий матеріал, презентації «Вагітність», «Плацента», плакат з висловом «В здоровому тілі жінки – майбутнє її народу».

Ключові поняття і терміни: запліднення, вагітність, зигота, ембріон, плід, плацента, пологи, однояйцеві та різнояйцеві близнята.

Девіз уроку: «В здоровому тілі жінки – майбутнє її народу».   

Завантажити матеріал