Автор: Сергієнко Оксана Григорівна

Урок української мови в 11 класі, що вивчається у розділі «Стилістика складних речень» (Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 10–11 класи. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль – іноземна філологія); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень / Г.Т. Шелехова, В. Новосьолова, Я.І. Остаф. – К.: Грамота, 2011.)
Мета: навчальна – поглибити й розширити знання учнів про складні
речення, їх види;
розвивальна – розвивати вміння визначати смислові відношення між
частинами складного речення; робити його синтаксичний аналіз,
правильно розставляти розділові знаки;
виховна – сприяти вихованню в учнів поваги до національних
звичаїв, традицій українців, формувати прагнення їх вивчати.
Тип уроку: систематизація і узагальнення знань учнів.

Завантажити матеріал