Ідентифікаційний комітет з питань науки формується з вітчизняних та іноземних вчених, які мають вагомі наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Ідентифікаційного комітету з питань науки надаються українськими та іноземними науковими установами, науковими організаціями, громадськими науковими організаціями, науковими фондами, а також міжнародними та національними радами з питань науки.

Самовисування не допускається.

До участі в конкурсі допускаються лише особи, які є докторами наук (для іноземних вчених – докторами філософії) та мають досвід керівництва міжнародними проектами у сфері науки.

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» кандидатом у члени Ідентифікаційного комітету з питань науки не може бути особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) за вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) підпадає під дію частин третьої і четвертої статті 1 Закону України “Про очищення влади”;

7) відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»;

кандидатами не можуть бути також:

8) керівники українських наукових організацій, наукових установ, вищих навчальних закладів;

9) особи, які можуть мати конфлікт інтересів з іншими членами Ідентифікаційного комітету;

10) особи, які працюють в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі вищого навчального закладу;

11) близькі особи згідно із Законом України “Про запобігання корупції”;

12) особи, які мають заборону або тимчасово обмежене право перетину державного кордону України згідно з Законом України від 22.09.2011 № 3773-VI «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та нормами міжнародного права.

Пропозиція щодо кандидата у члени Ідентифікаційного комітету з питань науки повинна містити таку інформацію:

1) Прізвище, ім’я, по-батькові кандидата;

2) вік (дата народження), громадянство;

3) контактні дані кандидата: місце проживання, номер телефону (робочий, мобільний);

4) додаткові (альтернативні) засоби зв’язку (у разі наявності): електронна скринька, skype, viber, messenger тощо;

5) посилання на персональні веб-сторінки;

6) освіта: науковий ступінь, кваліфікація, назва факультету / кафедри, назва університету / інституту, країна;

7) інші наукові звання, кваліфікаційні ступені, назва факультету / кафедри, назва університету / інституту, країна;

8) місця роботи та посади протягом останніх п’яти років (в хронологічному порядку);

9) вагомі наукові здобутки: стипендії, премії, нагороди, патенти;

10) членство в громадських наукових організаціях, міжнародних та національних радах з питань науки, академіях наук тощо;

11) заснування наукових шкіл;

12) володіння іноземними мовами.

Може бути наведена й інша інформація, що стосується освіти, досвіду роботи, професійного рівня та ділової репутації.

До пропозиції додаються такі документи:

копія документа, що засвідчує особу;
копії документів про освіту, про призначення наукового ступеня;
копії патентів;
перелік наукових публікацій;
інформація щодо участі за останні п’ять років у міжнародних конференціях, симпозіумах, наукових експедиціях тощо;
характеристика суб’єктом подання запропонованого кандидата;
письмова згода кандидата, що висувається, на обробку персональних даних;
витяг з рішення вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи, організації, вищого навчального закладу, або керівного органу громадської наукової організації, наукового фонду щодо висування зазначеного кандидата;
письмова згода кандидата, що висувається, на його обрання до складу Ідентифікаційного комітету.
Строк подання пропозицій – шістдесят календарних днів з дня оприлюднення оголошення та відкритого листа українським та іноземним науковим установам, науковим організаціям, громадським науковим організаціям, науковим фондам, а також міжнародним та національним радам з питань науки на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

Пропозиції надсилаються суб’єктами подання разом із письмовою згодою кандидатів працювати в Ідентифікаційному комітеті з питань науки в електронному вигляді на електронну пошту Міністерства освіти і науки України (E-mail: identcom@mon.gov.ua, не пізніше 00 год. 00 хв. останнього календарного дня з дня оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Міністерства) та у письмовому вигляді на адресу: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ–135, 01135.

За матеріалами з сайту: pedpresa.ua