Є очевидним, що існуючий порядок вступу до 1-го класу шкіл потребує одних змін, а до старшої школи – інших. При цьому як перше, так і друге мають базуватися на однакових для всіх базових принципах. До ключових з них можна віднести наступні:

по-перше, вільний вибір батьками/учнем бажаного їм закладу (діючу донині радянську практику закріпленого «мікрорайону» потрібно скасувати, що частково вже зроблено у рішенні МОН про скасування вимоги подання навчальними закладами звітності про охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку – наказ МОН № 791 від 23.07.15 року);
по-друге, рівні конкурентні умови вступу до закладу за єдиними об’єктивними індикаторами для всіх претендентів;
по-третє, незалежний від суб’єктивних впливів механізм реалізації бажань жителів громади;
по-четверте, однаковий для кожної дитини державний фінансовий еквівалент покриття освітніх потреб (освітній кошик) на одного учня відповідного циклу освіти незалежно від форми власності вибраного для навчання закладу;
Для щорічної поточної реалізації таких базових підходів до формування учнівського контингенту закладів ЗСО місцевої громади вбачаються ефективними наступні організаційні важелі:

Перше, орган місцевого самоврядування збирає інформацію від усіх закладів комунальної та приватної форми власності про кількість класів (1-х та 9-х), яку заклад здатен започатковувати на початку кожного циклу навчання та забезпечувати його подальше повноцінне здійснення для всіх своїх паралелей класів.

Друге, цей владний орган оприлюднює на своєму офіційному сайті задекларовані закладами пропозиції.

Третє, заклади освіти на своїх сайтах деталізують свої пропозиції у вигляді єдиного для всіх табличного формату її кількісних та якісних індикаторів. Робочий функціонал у вигляді однакових для всіх інформативних таблиць є важливим фактором, бо буде доречно резонувати з підходом МОН до роботи з абітурієнтами ВНЗ: «…Форми інформаційних таблиць затверджує МОН» (з наказу МОН № 1085 від 15.10. 2015 року про Правила вступу до ВНЗ).

Четверте, орган місцевого самоврядування розміщує на потужному Інтернет-ресурсі власну електронну програму «Обліку бажаючих навчатися у місцевих закладах ЗСО», яка повинна мати три розділи:

перший – для організації вступу до 1-го класу;
другий – для старшого ступеня;
третій – для перехресних переходів з одного закладу в інший на проміжних етапах навчання.
При цьому батьки/діти отримують можливість зафіксувати свій попередній вибір в одному з розділів цієї програми наступним чином:

Для вступу до першого класу вони діють за принципом вільної заявки білетів на ЖД-транспорт чи тому подібному (принцип: «Хто перший, тому й право вступу»). Це гарантуватиме рівний доступ, бо технологічно блокуватиме впровадження дирекцією бажання до селекції так званих кращих учнів уже з рівня початкової школи, що є несумісним з місією початкової школи, у основі якої принципи розвивальної педагогіки природних задатків дитини.
Для вступу до закладу старшої ланки ЗСО бажаючі розміщують свій вибір із зазначенням рівня пріоритетності серед вибраної кількості закладів (від найвищого до найменшого). При цьому електронна програма доповнює інформацію по кожному претенденту додатковим показником – рівнем його успішності у двох площинах: профільних (щодо вибраного закладу) та загальноосвітніх дисциплін.
Для перехресних змін закладів навчання (на початку нового навчального року), що стосуються класів інших паралелей, застосовується такий же механізм електронних заяв на основі пріоритетності та успішності за минулий навчальний рік.
За бажання та здатності до бачення переваг певних конструктивних інновацій є очевидним, що такий механізм формування мережі закладів ЗСО місцевої громади буде ефективним запобіжником до наступних існуючих зараз негативних щодо якості освіти чинників:

надмірного рівня бюрократизації організаційного супроводу життєдіяльності освітньої системи;
привнесення корупційних ризиків;
нерівноправності між комунальною та приватною формами власності закладів;
неефективного використання коштів на освіту;
недбалого ставлення до збереження та розвитку закладів з боку їх засновників;
зневіри здобувача освіти у значимість особистісних зусиль щодо перспективи по закінченню
циклу навчання на базі здобутого рівня освіти;
тощо.
Додатковою перевагою електронного формату системного творення контингенту закладів ЗСО громади є його кореляція за формою та сенсом із загальнонаціональним механізмом держзамовлення у ВНЗ, що віднині поєднуватиме вибраний абітурієнтом пріоритет вступу з попередньою пропозицією ВНЗ у прямій залежності від рівня здобутих абітурієнтом освітніх показників (конкурсний бал ЗНО).

За матеріалами з сайту: osvita.ua