Автор: Редчиць О.В.

Актуальність досвіду:

У зв’язку з модернізацією сучасної шкільної освіти  триває інформатизація освітнього простору шкіл, яка включає в себе оснащення сучасною технікою, що дозволяє повною мірою реалізувати інформаційно-комунікаційні технології навчання. Серед технічних новинок, що приходять сьогодні в школу, особливе місце займають інтерактивні дошки та приставки – комплекс обладнання, що дає можливість педагогу зробити процес навчання яскравим, наочним, динамічним; а також здійснювати зворотний зв’язок з учнями.

Ефективність застосування комп’ютерів та інших ІКТ залежить від способів і форм застосування цих технологій, від того, наскільки грамотно вчитель володіє методикою роботи з ними. Механізм практичного впровадження інтерактивних засобів навчання в практичну діяльність вчителів математики розроблений слабо.
Переорієнтація освіти на особистість учня, на пріоритет розвитку способів самостійного добування знань обумовили постановку проблеми продуктивної навчальної діяльності.
Учні багато засвоюють, якщо їм подобається процес навчання, звідси завдання вчителя – знайти способи підвищення мотивації.

 

Ведуча пед. ідея роботи:

Звернення до інформаційних освітніх ресурсів дозволяє педагогу вести урок на сучасному науковому рівні. Система уроків з використанням інформаційних технологій є необхідною дидактичним умовою оптимізації процесу навчання учнів, такі уроки сприяють підвищенню якості формування понять, умінь і навичок, рівня їх знань, формують пізнавальний інтерес до предмета.

 

Завантажити матеріал