Автор: Рибак Олена Миколаївна

Мета: розглянути склад і властивості нафти,ознайомити учнів із видами переробки нафти, складом і застосуванням нафтових фракцій. Поглибити і розширити уявлення учнів про природні джерела вуглеводнів, довести, що нафта – цінне джерело вуглеводнів. продовжувати формувати в учнів вміння застосовува¬ти на практиці знання, здобуті на уро¬ках хімії, аналізувати, систематизувати.
Розвивати творчі та аналітичні здібності учнів, вміння аргументувати власну думку.
Методична мета: активізація навчально – пізнавальної діяльності на уроці шляхом використання різних методів навчання.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань
Обладнання: склянка з нафтою, колекція «Нафта і продукти переробки», модель двигуна внутрішнього згорання, презентація, мультимедійне обладнання.

Завантажити матеріал