За словами заступника міністра, проект доповнений 10 новими термінами, зокрема, терміном «освітня послуга». Також удосконалено перелік освітньої діяльності та введено державно-громадське, державно-приватне партнерство.

«Уперше на законодавчому рівні передбачено можливість створення батьківських рад як органів громадського самоврядування в закладах середньої та професійної освіти», – наголосив Павло Хобзей.

У законопроекті «Про освіту» закладено важливу гарантію про те, що кошти отримані від використання вивільнених приміщень, ліквідованих державних та комунальних закладів освіти використовуються виключно на освітні потреби. «Ці кошти повинні бути скеровані тільки на розвиток закладів освіти», – наголосив заступник  міністра.

Як зазначив Павло Хобзей, у доопрацьованій редакції закону посилено  зміст і механізми реалізації академічних доброчесностей. Зокрема, удосконалено визначення цього терміна та розкрито, як дотримуватися академічних доброчесностей вчителям, викладачам, науковцям і здобувачам освіти. Законопроектом визначено, що до порушень академічних доброчесностей належать плагіат, фабрикація, обман, списування, хабарництво. Також запропоновано запровадити новий вид юридичної відповідальності – академічна відповідальність.

Окрім того, у законопроекті залишається щомісячна надбавка для науково-педагогічних працівників за вислугу років, а також запроваджується мотиваційна складова у вигляді 20 % посадового окладу для тих вчителів, які готові добровільно пройти сертифікацію.

За словами заступника міністра, в доопрацьованій редакції проекту закону визначені складники системи освіти. В частині про формальну освіту, що здобувається на відповідних рівнях, кожному з них передбачені відповідні рівні Національної рамки кваліфікацій. Наприклад, дошкільна освіта відповідає нульовому рівню рамки, початкова – І рівню, а освітньо-науковий рівень вищої освіти відповідає VIII – XI рівням. Також визначено рамки системи забезпечення якості освіти, зокрема, закладені такі чіткі інструменти процедури і заходи забезпечення якості освіти, як ліцензування освітньої діяльності, акредитація освітніх програм, зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, інституційний аудит, моніторинг якості навчання, атестація та сертифікація педагогічних працівників. Вводиться норма про те, що атестація здобувачів середньої освіти передбачається виключно у формі ЗНО після 9-го і 12-го класів.

 За матеріалами з сайту: pedpresa.ua