Автор: Квак Лілія Василівна

Мета
навчальна: поглибити знання студентів про причини та наслідки парникового ефекту, розглянути способи запобігання зміни клімату в межах власного життєвого простору.
розвивальна: розвивати навички порівняння та аналізу на основі отриманої інформації щодо кліматичних змін, стимулювати пізнавальну активність студентів.
виховна: виховувати бережливе ставлення до природи.
Тип заняття: комбіноване заняття.
Методи роботи на занятті: інформаційно-рецептивний, частково пошуковий.
Базові поняття й терміни: клімат, зміни клімату, парниковий ефект, глобальне потепління, парникові гази.
Література
Основна:
1. Білявський Г. О. Основи екології: Підручник / Г. О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. – 2 – ге вид. – К.: Либідь, 2005.- 408 с.
2. Джигирей В.С. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища. Підручник/ В.С. Джигирей. – 3-тє вид., доп. – Львів, Афіша, 2001. – 271 с.
3. Олійник Я.Б. Основи екології: підручник / Я. Б. Олійник, П. Г. Шищенко,. О. П. Гавриленко. – К.: Знання, 2012. – 558 с.
Додаткова:
1. Бертоліні Р., Менне Б. Зміни клімату: якими можуть бути наслідки?// Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2002. – № 10.
2. Заблоцький П. Про вплив клімату на здоров’я людини // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2002. – № 10.
3. Навчально-методичний комплекс «Зелений пакет».

Завантажити матеріал