Автор: Шевченко Ігор Іванович

У сучасних умовах необхідно використовувати такі педагогічні технології, які б давали можливість учителеві вводити своїх учнів у процес пізнання, націлювали їх на пошук знань. Такою, наприклад, є проектна технологія.

Проектно-дослідницька діяльність учнів набуває все більшого визнання й розповсюдження, оскільки сприяє активізації навчання школярів, що, у свою чергу, забезпечує по­стійне стимулювання інтелекту, розвиток розумових процесів: аналізу, осмислення, запам’ятовування. В основі проектної технології — діяльнісний  підхід до навчання. Його реалізація вимагає, щоб викладання предметів сприяло розвитку в учнів ініціативи, незалежності, творчої уяви, самодисципліни, готовності до співпраці з іншими учнями й формуванню дослідницьких навичок.

Завантажити матеріал