Автор: Радько Алла Володимирівна

Мета уроку:

     практична: відпрацювати вивчену лексику в новій мовленнєвій ситуації, у діалогічному та монологічному мовленні, розширити лексичний запас учнів з теми ЗМІ; практикувати учнів у читанні текстів про ЗМІ з метою загального та максимально повного розуміння їхнього змісту та формування навичок критичного мислення; вчити учнів знаходити  потрібну інформацію в тексті, висловлювати власні думки у зв’язку з прочитаними текстами;

     освітня: поширити знання учнів з теми “Засоби масової інформації”, вчити учнів осмислювати одержану на уроці інформацію та вміти робити самостійні судження;

розвиваюча: розвивати увагу, пам’ять, уяву, мовну здогадку та швидку мовленнєву реакцію учнів, логічне мислення, розвивати фонематичний слух та комунікативні компетентності учнів;

виховна: формувати активність, працьовитість, наполегливість, вчити учнів вмінню використовувати засоби масової інформації у житті, виховувати позитивне ставлення до вивчення іноземної мови, формувати повагу до культури країни, мова якої вивчається.

 

Тип уроку: урок закріплення та застосування знань, умінь і навичок з використанням інтерактивних методів навчання.

 

Обладнання: підручники, зошити, комп’ютери, мікрофон, словники, картки для індивідуальних завдань з лексичними вправами (додатки 1-4), мультимедійна презентація

Завантажити матеріал