Автор: Мельниченко Інна Іванівна

Мета  заняття:

  • формувати краєзнавчу, громадянську та національно-патріотичну  компетентність  вихованців,  активізувати  знання  про історію  рідного  краю;
  • розвивати вміння  практично  використовувати  здобуті  знання в процесі  гри;
  • виховувати пізнавальний інтерес  до  звичаїв  та  традицій  рідного  краю.;
  • підвищення ролі гри в організації  нетрадиційних форм гурткових занять.

Тип заняття:  заняття – гра

Форма заняття: групове

Обладнання:  Написи  з назвами  станцій,  стіл, стільці, на столі кросворди, криптограми, конверти з фотоматеріалами , картки із завданнями, кросворд,

таблички з буквами, маркіровка.

Завантажити матеріал